pdf2021. I.  forduló feladatlapja - I. kategória

pdf2021. I. forduló feladatlapja - II. kategória 

pdf2021. I. forduló, I. kategória - megoldókulcsok

pdf2021. I. forduló, II. kategória - megoldókulcsok