Feladatsorok

pdf II. forduló - I.a, I.c kategória - feladatsor

pdf II. forduló - I.b1, I.b2 kategória - feladatsor

pdf II. forduló - II.a, II.b1, II.c kategória - feladatsor

pdf II. forduló - II.b2 kategória - feladatsor

 

Megoldókulcsok

pdf II. forduló - I.a, I.c kategória - megoldókulcs

pdf II. forduló - I.b1, I.b2 kategória - megoldókulcs

pdf II. forduló - II.a, II.b1, II.c kategória - megoldókulcs

pdf II. forduló - II.b2 kategória - megoldókulcs

 

pdf Megyei labor