Bárány Zsolt Béla
középiskolai tanár, Debrecen

Dávid Ágnes
PhD, egyetemi tanársegéd, Debrecen

Dóbéné Cserjés Edit
középiskolai tanár, Budapest

Hajnissné Anda Éva
középiskolai tanár, Budapest

Lente Gábor
az MTA doktora, egyetemi tanár, Pécs

Musza Katalin
egyetemi adjunktus, Szeged

Ősz Katalin, a Versenybizottság elnöke
PhD, egyetemi docens, Pécs

Petz Andrea
PhD, középiskolai tanár, Pécs

Sipos Pál
az MTA doktora, egyetemi tanár, Szeged

Szabóné Bárdos Erzsébet
PhD, egyetemi docens, Veszprém

Szilágyi Magdolna
középiskolai tanár, Debrecen

Sz. Márkus Teréz
középiskolai tanár, Szombathely

Tóth Albertné
középiskolai tanár, Debrecen

Tóth Imre
középiskolai tanár, Kecskemét

Várnagy Katalin
az MTA doktora, egyetemi tanár, Debrecen