KIMNTP

 

55. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

2023. április 14-16., Debrecen

Beszámoló

NTP-TMV-M-22-B-0039 pályázat

 

2023-ban szervezőként immár ötödik éve, jelenléti helyszínként pedig harmadik alkalommal (2019, 2022 és 2023) a Debreceni Egyetemen gyűltünk össze az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjén. Habár a város a „régi” volt, mégis részben egy új helyszínt ismerhettünk meg, ugyanis a „főhadiszállás” – a kollégium, a nyitórendezvény, valamint a szóbeli forduló és a záróesemény is a Kassai úti campus-on volt. Azért a már korábban megismert helyszínt, az Egyetem-téri Kémia-épületet és Élettudományi Épületet sem kellett nélkülöznünk, mert a laborok és az írásbeli fordulók idén is ezen a már megszokott helyszínen kerültek megrendezésre.

A megnyitót április 14-én este tartottuk a Kassai úti Lovardában. Először Várnagy Katalin, az Irinyi Verseny Helyi Szervezőbizottság elnöke, a DE Kémiai Intézetének igazgatója köszöntötte a verseny diák résztvevőit, a felkészítő tanárokat és a verseny szervezésében nagy szerepet játszó versenybizottság és a Magyar Kémikusok Egyesülete, valamint a helyi szervezőbizottság tagjait. Elmondta, hogy az Irinyi verseny révén megmozgatott diákok nagy száma és a döntőbe jutott 220 diák talán biztosítékot jelent arra, hogy bár a kémia a nehezebb természettudományos tárgyak közé tartozik, továbbra is vannak és lesznek olyanok, akik lelkesen foglalkoznak a kémiával a kötelező órákon túl is – közülük kerülhetnek ki a jövő vegyészei, vegyészmérnökei, kémia tanárai, akikre a jövőben is nagy szükség lesz. Külön köszöntötte a felkészítő tanárokat is: ahhoz, hogy a diákok ilyen eredményeket érjenek el, a kémia tanárok nagyon sok – tanórán kívüli – felkészítő munkájára van szükség, amely során megmutatják tanítványaiknak a kémia, a vegyészet szépségeit és felkeltik az érdeklődést eziránt a tudományág iránt. A legnagyobb elismerését fejezte ki ezért a felkészítő munkáért, amit a kémia tanárok akkor is csinálnak, ha helyzetük nem könnyű, hiszen ismert, hogy sokkal nagyobb társadalmi elismerés (akár erkölcsi, akár anyagi értelemben) járna nekik. Kifejezte azt a reményét, hogy a tanárok helyzetének jobbítására tett ígéretek nemcsak ígéretek maradnak.

Ezt követően Kéki Sándor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának vegyész tanszékvezetője, tudományos és pályázati dékánhelyettese tartotta meg nyitóbeszédét. Elmondta, hogy az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny fontos szerepet tölt be a tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás nevelésében és ipar minőségi szakember utánpótlásának biztosításában. A diákok a versenyen magas szintű elméleti és gyakorlati tudásukról adnak számot, ami jó alapot biztosít az Országos Tanulmányi Versenyeken (OKTV) való további sikeres szerepléshez, illetve a későbbi, kémiával kapcsolatos tanulmányaikhoz is.

Az idei versenyen Simonné Sarkadi Lívia nem tudott személyesen részt venni, így az MKE-t a nyitóünnepségen Mika László Tamás főtitkár képviselte, aki beszédében a Magyar Kémikusok Egyesülete nevében köszöntötte a diákokat. Méltatta azt a munkát, amit a Magyar Kémikusok Egyesülete munkatársai a versenybizottsággal karöltve több évtizede végeznek, és megszervezik a legnagyobb létszámmal, személyes részvétellel zajló országos kémia versenyt. A kémia iránti érdeklődés felkeltésében és fenntartásában óriási szerepe van a tanároknak. Ez jelentheti az utánpótlást a műszaki és a tudományegyetemek kémia, vegyészmérnök szakjain.

Végül Ősz Katalin, a Versenybizottság elnöke köszöntötte a jelen lévőket és nyitotta meg a versenyt sok sikert és még több közös élményt kívánva diákoknak, tanároknak egyaránt.

Az idei kulturális program keretében Vágvölgyi Fanni és Juhász Máté kápráztatta el a közönséget latintánc-bemutatójukkal.

Az estét a diákok és a tanárok is ünnepélyes vacsorával zárták. Az országos verseny döntőjére készült el a magyar Kémikusok Lapja egészen kivételes különszáma (https://www.mkl.mke.org.hu/2023-teremtsuenk-termeszettudomanyos-tehetsegeket.html), amely az elmúlt két évben meghirdetett, TEremtsünk Természettudományos Tehetségeket (TETT) mesepályázat pedagógiai tapasztalatait fogja össze. A pályázat ötletgazdája és megvalósításának fő letéteményese, Szántay Csaba (Richter) a különszám mellé a tanárok számára személyes üzenetet is küldött, míg a különszám szerkesztője, Lente Gábor étvágygerjesztőként mondott néhány szót a lap tartalmáról.

Másnap, április 15-én az Egyetem-téri campuson folytatódott a verseny az írásbeli és gyakorlati fordulókkal. Az előző évben már kipróbált és „bevált” menetrend szerint idén a 9. és 10 osztályos tanulók ismét nem egyszerre írták meg az írásbeli fordulót, majd végezték el a laborkísérleteket, hanem a 9. osztályosok az írásbelivel, a 10. osztályosok pedig a laborral kezdtek, majd a két csapat cserélt.

A kísérőtanárok munkájának eredményeképpen estére részleges eredményhirdetésre kerülhetett sor. Hálásak vagyunk minden kollégának, akik részt vettek a javításban.

Az esti részleges eredményhirdetésre a versenybizottság összeállította azoknak a diákoknak a névsorát, akik a másnapi szóbeli fordulón részt vehettek, valamint estére a részletes írásbeli- és laborpontszámok is felkerültek a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének Irinyi-oldalára. A hagyományok szerint azonban ezt az eredményhirdetést mindig megelőzi egy izgalmas előadás – ezt idén Juhász László, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi docense tartotta Ami az asztalra kerül címmel. A 40 pereces bemutatóban az élelmiszertudományok világába kalauzolta el a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb előadótermét is teljesen megtöltő hallgatóságot: volt szó a tartósítás fizikai és kémia módszereiről, a mikotoxinok által jelentett, de kevéssé közismert kockázatokról, illetve arról is, hogy az E-számokkal jelölt élelmiszeradalékok közül vannak olyanok, amelyek csak esztétikai célokat szolgálnak, de jelentős hányaduk eleve természetes anyag.

A másnap (április 16.) délelőtti szóbeli forduló a Kassai úti helyszínen, az Állam- és Jogi Kar nagy előadótermében zajlott. A diákok előadásait pontozó zsűri tagjai Bárány Zsolt Béla kémiatanár, Mika László Tamás, egyetemi tanár, Musza Katalin kémiatanár, egyetemi docens, Ősz Katalin egyetemi docens, valamint Várnagy Katalin egyetemi tanár voltak. A szóbeli fordulón ismét rendkívül tartalmas, érdekes és remekül összeállított, 5-5 perces előadásokat hallgathattunk meg különböző stílusokban.

A szóbeli forduló – és így az egész rendezvény – ünnepélyes eredményhirdetéssel és zárófogadással fejeződött be. Az előbbin részt vett Kozma Gábor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának oktatási dékánhelyettese is. Ő is köszöntötte a Debrecenbe érkező diákokat és tanáraikat, gratulált az eredményekhez, illetve a Kémiai Intézet munkatársainak a szervezéshez, mely egy ekkora volumenű verseny szervezésénél igen komoly – ugyanakkor örömteli feladat.

A 2022-ben alapított és 2023-ban második alkalommal odaítélt, legjobb szóbeli fordulós előadásért járó Pálinkó István díjat a zsűri döntése alapján idén Péter Ádám Nimród (Szent István Gimnázium, Budapest, felkészítő tanára: Borbás Réka) vehette át.

A verseny két Irinyi-díjasa (a részt vevő kilencedikes, illetve tizedik osztályos tanulók legjobb eredményt elérő egy-egy versenyzője) Muraközi Péter (Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr, felkészítő tanára: Molnár Zsolt), valamint a már 2022-ben, 9. osztályosként is Irinyi-díjat nyert Erdélyi Kata (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, felkészítő tanára: Albert Attila) voltak.

 

Az egyes kategóriák helyezettjei és a különdíjasok az alábbiak lettek:

 

I.a. kategória

1.

Muraközi Péter, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr

(felkészítő tanár: Molnár Zsolt)

2.

Biró Artúr, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

(felkészítő tanár: Varga Bence)

 

3.

Simon János Dániel, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Varga Bence)

 

4.

Zólomy Csanád, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(felkészítő tanár: Keglevich Kristóf)

 

5.

Koscsó Virág Mária, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

(felkészítő tanár: Varga Bence)

 

6.

Bauer Balázs, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

(felkészítő tanár: Árki Csilla)

 

7.

Soczó Panni, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

(felkészítő tanár: Versits Lívia)

 

8.

Keczkó Tímea Anna, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

(felkészítő tanár: Árki Csilla)

 

9.

Nagy Luca, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

(felkészítő tanár: Árki Csilla)

 

10.

Csicsirkó Máté, Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium

(felkészítő tanár: Drozdík Attila)

 

10.

Hasulyó Dorián, Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

(felkészítő tanár: Bedő Éva)

 

11.

Takách Máté, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Varga Bence)

 

 

I.b. kategória

1.

Péter Ádám Nimród, Szent István Gimnázium, Budapest

(felkészítő tanár: Borbás Réka)

2.

Husznai Marcell Rafael, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs

(felkészítő tanár: Petz Andrea)

3.

Solymosi Bence, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium

(felkészítő tanár: Baranyi Ilona)

4.

Monok Péter, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

(felkészítő tanár: Villányi Attila)

5.

Szabó András Sámuel, Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

(felkészítő tanár: Kertész Róbert)

6.

Zámbó Luca, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

(felkészítő tanár: Villányi Attila)

7.

Mohácsi Panna, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

(felkészítő tanár: Homoki Árpád)

8.

Gyúri Emma, Szent István Gimnázium, Budapest

(felkészítő tanár: Borbás Réka)

 

I.c. kategória

1.

Bodó Ákos, Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikum

(felkészítő tanár: Feketéné Kiss Judit)

2.

Füzy András Dávid, BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest

(felkészítő tanár: Barabás Gergő)

3.

Géczi Tamás, BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest

(felkészítő tanár: Barabás Gergő)

Az I. kategóriában a legeredményesebb elméleti feladatmegoldó (pontosabban: akik hibátlanul oldották meg az elméleti feladatokat) a következők voltak: Biró Artúr, Monok Péter, Muraközi Péter, Nagy Luca. A legeredményesebb (hibátlan) számítási feladatmegoldó Muraközi Péter volt. A gyakorlati (laboratóriumi) fordulóban négy versenyző is hibátlan eredményt, maximális pontszámot ért el.

 

II.a. kategória

1.

Erdélyi Kata, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(felkészítő tanár: Albert Attila)

2.

Csitári Dávid, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(felkészítő tanár: Albert Attila)

3.

Gáspár Réka, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (felkészítő tanárok: Mocsári Nóra, Berek László)

4.

Darázs Anna, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

(felkészítő tanár: Csatóné Zsámbéky Ildikó)

5.

Tusnády Sámuel, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(felkészítő tanár: Albert Attila)

5.

Ujpál Bálint, Miskolci Herman Ottó Gimnázium

(felkészítő tanár: Molnár Krisztina)

6.

Tran Huyen Ly Teri, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (felkészítő tanár: Albert Attila)

 

II.b/1. kategória

1.

Liu Jiazong, Szent István Gimnázium, Budapest

(felkészítő tanárok: Miklós Zoltán, Borbás Réka, Formanné Kiss Andrea)

2.

Nagy-Szentesi Máté, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Varga Bence)

3.

Bíró Bence Fülöp, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(felkészítő tanár: Albert Attila)

4.

Arató Attila Gergő, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

(felkészítő tanár: Hegyiné Király Krisztina)

5.

Csomai Zsófia Rozi, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Varga Bence)

6.

Németh Samu, Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (felkészítő tanár: Győryné Timár Henriette)

7.

Marofka Ferenc, Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

(felkészítő tanárok: Dudás Erna, Kemenczei Gábor)

8.

Németh Marcell, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

(felkészítő tanár: Hegyiné Király Krisztina)

 

II.b/2. kategória

1.

Viczkó Csaba, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Sebő Péter)

2.

Barta Péter, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

(felkészítő tanár: Lakatosné Tóth Ildikó)

3.

Böszörményi Bánk, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Sebő Péter)

4.

Kaleta Viktória, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest (felkészítő tanár: Sebő Péter)

5.

Orliczki Bettina, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

(felkészítő tanár: Várallyainé Balázs Judit)

6.

Nagy Dávid, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

(felkészítő tanár: Fóris Tímea)

 

II.c. kategória

1.

Boskó Bendegúz, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (felkészítő tanár: Mocsári Nóra)

2.

Horváth Vitéz Adorján, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (felkészítő tanár: Mocsári Nóra)

3.

Halasi Bálint, BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest

(felkészítő tanár: Barabás Gergő)

A II. kategóriában a legeredményesebb elméleti feladatmegoldó Erdélyi Kata és Liu Jiazong, a legeredményesebb (azaz hibátlan) számítási feladatmegoldó Erdélyi Kata volt. A gyakorlati (laboratóriumi) fordulóban hibátlan eredményt, maximális pontszámot ért el 19 versenyző.

 

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért az alábbi felkészítő tanárok kaptak elismerést:

Baranyi Ilona

(Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium)

Varga Bence

(ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest)

 

 

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért az alábbi iskolák kaptak különdíjat:

Szent István Gimnázium, Budapest

Reanal vegyszercsomag

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló-gimnázium és Kollégium, Budapest

EUROAPI gyárlátogatás

 

A 2023-as év Debrecen számára már az ötödik alkalom volt, hogy a döntő szervezését vállalták, azonban – mivel két évben a COVID-19 járvány miatt a személyes döntő elmaradt – további két évig, 2025-ig még Debrecen ad helyet az Irinyi-döntőknek. Találkozzunk tehát jövőre ugyanitt!

 

A versenyről további információkat talál az alábbi oldalakon:

 

Irinyi Díj I. kategória Muraközi Péter

Irinyi Díj I. kategória Muraközi Péter

 

Irinyi Díj II. kategória Erdélyi Kata

Irinyi Díj II. kategória Erdélyi Kata

 

A program részben a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett NTP-TMV-M-22-B-0039 azonosító számú pályázati támogatásból valósul meg.

Kiemelt támogatók még a Richter Gedeon Nyrt. EGIS. Gyógyszergyár Zrt. és az EUROAPI Hungary Kft.

További támogatók: AKTIV INTSRUMENT Kft., C.H.Erbslöh Hungaria, LaborExport, MERCK, MESSER, REANAL LABOR Kft., UNICAM Magyarország Kft.

 

Budapest, 2022. május 05.

 

Androsits Beáta

Ügyvezető Igazgató
Magyar Kémikusok Egyesülete

 

 

További támogatók:

tamogato logo tabla