Tájékoztató az 52. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
döntőjének lezárásáról

 

A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 2020-as döntőjének lezárásáról az alábbi döntést hoztuk:

Mivel a Debreceni Egyetemen még a csökkentett versenyzői létszámmal sem biztosított az, hogy minden érintett azon részt tudjon venni, tehát nem biztosítható a résztvevők számára az egyenlő esély, ezért a laborfordulót ebben az évben nem tartjuk meg.

Így az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjét a szeptember 10-én megrendezett írásbeli fordulóval lezárjuk, és a döntő eredményét az írásbeli forduló eredménye alapján állapítjuk meg.  

A verseny eredményhirdetésének a módjával és időpontjával kapcsolatban a későbbiekben értesítjük majd a versenyzőket, a tanárokat és az iskolákat egyrészt az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny internetes oldalán, másrészt levélben.

 

Beszámoló a 2018-as versenyről

 

Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny döntője – 2018. április 13-15.

 

Ebben az ötéves versenyciklusban az utolsó alkalommal adott helyet a Szegedi Tudományegyetem az egyetem Kémiai Intézete és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya által közösen szervezett Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjének.

A megnyitót április 13-án tartották az orvoskar Dóm téri épületében található nagyelőadóban, ahogy az egyetemisták hívják, a nagyokiban. A diákokat, felkészítő tanáraikat és a gyerekeket kísérő szülőket Szabó Gábor akadémikus, az egyetem rektora üdvözölte hangos mosolygással sokszor megszakított beszéddel, amelyben elmesélte kémiával kapcsolatos élményét, ami egy rakétakísérlet volt egy olyan diáktárssal, aki fizikus hallgatóból lett kémikus hallgató (ahogy Rektor úr mondta, azért, mert megakadt az analízis szigorlaton). A kísérlet fizikusi szempontból sikertelen volt, mert a rakéta helyben maradt, de kémikusi szempontból a műveletet siker koronázta, mert tűztünemény és hanghatás – az épület egy részének maradandó alakváltozását eredményezve – tapasztalható volt. Komolyabbra fordítva szót, Rektor Úr elmondta, hogy az ilyen versenyek fontosak mind a kapcsolatteremtés, mind a természettudományos gondolkodásmód kialakításában, és ezek jegyében kívánt sok sikert a verseny résztvevőinek. Magát a versenyt Simonné Sarkadi Lívia, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke nyitotta meg. Wölfling János, a Szervezőbizottság elnöke is köszöntötte résztvevőket, Pálinkó István, a Versenybizottság elnöke, néhány fontos tudnivaló közlése után sok sikert és jó szórakozást kívánt a feladatmegoldáshoz, és kifejezte reményét, hogy a versenyzők, a feladatok megoldása közben csak pozitív felhanggal fogják az ő anyukáját emlegetni.

Timár Zita, kémikus doktorandusz hallgató, néhány énekszámmal szórakoztatta a közönséget. Őt Torma Róbert és Herman Gábor, ők nem kémikusok, kísérték gitáron, illetve cajónon, egy afroperui eredetű ütőhangszeren.

Másnap az írásbeli és gyakorlati fordulókkal folytatódott a verseny. A kísérőtanárok valamint a Kémiai Intézetből szervezett javítók munkájának eredményeképpen estére részleges eredményhirdetésre kerülhetett sor. A hagyományok szerint ezt az eredményhirdetést megelőzi egy „nagyembör” előadása, azonban az idei verseny volt az ötvenedik, így a tudományos előadás helyett most egy ünnepi ülés volt, amelyen a résztvevő versenyzők és tanárok hallhattak egy előadást az Irinyi verseny történetéről (Tóth Imre), egykori irinyis élversenyzők visszaemlékezéseit és életútjuk bemutatását (Dr. Molnár József, Prof. Hernádi Klára, Kutus Bence és Bolgár Péter). A visszaemlékezők lefedték az ötven évet, kezdve Dr. Molnár Józseffel, aki az első Irinyi verseny első győztese volt, befejezve Bolgár Péterrel, aki néhány évvel ezelőtt lett Irinyi-díjas. Az egykori versenyzőkön túl elmondta versennyel és a versenyzéssel kapcsolatos gondolatait Dr. Fodor István, aki a győri időszakban volt a Versenybizottság egyik prominens tagja és Dr. Igaz Sarolta, aki a Versenybizottság elnöke volt a szegedi-miskolci időszak első hét évében. Az emlékülés szereplőinek szavait a közönség vastapssal köszönte meg.

A szóbeli forduló zsűrijének tagjai Simonné Sarkadi Livia, az MTA doktora, egyetemi tanár (a zsűri elnöke), Ősz Katalin egyetemi docens, Wölfling János, az MTA doktora, egyetemi tanár és Pálinkó István, az MTA doktora, egyetemi tanár voltak.
A szóbeli forduló, és így az egész rendezvény, ünnepélyes eredményhirdetéssel, az Irinyi zászló átadásával a következő ötéves versenyciklust rendező Debreceni Egyetem képviselőjének (Prof. Várnagy Katalin, aki az ottani Kémiai Intézetet vezeti) és zárófogadással fejeződött be.

A verseny két Irinyi-díjasa (a résztvevő 9.-es, illetve 10.-es tanulóinak legjobb eredményt elérő egy-egy versenyzője) Simon Vivien (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest, felkészítő tanára: Sebő Péter) és Borbás Balázs (Kökönyösi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Komló, felkészítő tanára: Mukliné Kostyál Irén) voltak.

A rendezvény kiemelt támogatói: A Richter Gedeon Nyrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MOL Nyrt., A program részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-TV-16-0099 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

A kategóriák legjobbjai és a különdíjasok az alábbiakban olvashatók.

I.a. kategória

1. helyezés Balogh Zsófia Révai Miklós Gimnázium Győr
2. helyezés Kállay Hanga Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd
3. helyezés Tóth-Rohonyi Iván Fazekas Mihály Gimnázium Budapest

I.b. kategória

1. helyezés Simon Vivien ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Budapest
2. helyezés Jánosik Áron Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Budapest
3. helyezés Balázs Krisztina ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Budapest

I.c. kategória

1. helyezés Kucsera Boglárka Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium Vác
2. helyezés Ecsedi Maja Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakgimnázium
Budapest
3. helyezés Bátyi Domokos Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium Vác

Az I. a-c kategóriákban a gyakorlati (laboratóriumi) fordulóban legjobb eredményt elért versenyző Tóth Titus (Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét) volt. Ő, az Egis Zrt egyik különdíját kapta.

A I. a-c kategóriákban a legeredményesebb elméleti feladatmegoldó Balogh Zsófia (a Molar Chemicals különdíja), a legeredményesebb számítási feladatmegoldó Simon Vivien (az Unicam Magyarország Kft. különdíja) voltak.

II.a. kategória

1. helyezés  Borbás Balázs  Kökönyösi Általános Iskola és Gimnázium  Komló 
2. helyezés  Jánosik Áron  Révai Miklós Gimnázium  Győr 
3. helyezés  Balázs Krisztina  Eötvös József Gimnázium  Budapest 

II.b. kategória

1. helyezés Robin Balázs  ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Budapest 
2. helyezés Almási Balázs  ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium  Budapest 
3. helyezés Kovács Péter Barnabás  Nagykun Református Gimnázium Karcag 

II.c. kategória

1. helyezés Orosz Adrián  Vegyipari Szakgimnázium  Debrecen 
2. helyezés Veres András Jenő  Petrik Lajos Vegyipari, Környe-zetvédelmi és
Informatikai Szakgimnázium 
Budapest 
3. helyezés Gubó Dorka  Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium  Vác 

A II. kategóriában a gyakorlati (laboratóriumi) fordulóban legjobb eredményt elért versenyző Nguyen Thac Bach (Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest) és Ő az Egis Zrt másik különdíját kapta.

A II. a-c kategóriákban a legeredményesebb elméleti feladatmegoldó Borbás Balázs (a Molar Chemicals különdíja), a legeredményesebb számítási feladatmegoldó Kapdos Ádám (Debreceni Fazeka Mihály Gimnázium, az Unicam Magyarország Kft. különdíja) voltak.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért az alábbi felkészítő tanárok kaptak elismerést:
Csatóné Zsámbéky Ildikó és Pőheimné Steininger Éva (mindketten Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr; mindketten a Richter Gedeon Nyrt. különdíját kapták)
Szabó Ünige (Székely Mikó Kollégium, Sepsziszentgyörgy; a Richter Gedeon Nyrt. különdíj)

Minden kategória első helyezettje Oláh György „Életem és a mágikus kémia” című önéletrajzi könyvét kapta Dr. Nagy Ferenc, felelős kiadó felajánlásából.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért az alábbi iskolák kaptak elismerést:
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr (MOL különdíj)
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Komló (Reanal vegyszercsomag)

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért az alábbi szervezők részesültek az MKE különdíjában: Németh Veronika mestertanár, Mótyán Gergő tudományos munkatárs, Szabados Márton tudományos munkatárs, Galbács Gábor egyetemi docens, Wölfling János egyetemi tanár és Pálinkó István egyetemi tanár.

A következő ötéves ciklusban a verseny a Debreceni Egyetemen lesz, és a Versenybizottságnak élén is változás történt: az új elnök Ősz Katalin egyetemi docens lett.

 

Pálinkó István, egyetemi tanár
a Versenybizottság (leköszönő) elnöke
Szegedi Tudományegyetem

 

NTP  EMMIEMETOH

 

 

 

Go to top